Adobe Flash Izgarayı kullanma


Izgara, bir belgenin tüm sahnelerinde çizimlerin arkasında bir dizi çizgi olarak görünür.

Çizim ızgarasını gösterme ve gizleme

 Şunlardan birini yapın:
  • Görünüm > Izgara > Izgarayı Göster'i seçin.
  • Control+" (Çift tırnak) (Windows) veya Command+" (Çift tırnak) (Macintosh) tuşlarına basın.

Izgara çizgilerine yapışmayı açma ve kapatma

 Görünüm > Yapışma > Izgaraya Yapış'ı seçin.

Izgara tercihlerini ayarlama

  1. Görünüm > Izgara > Izgarayı Düzenle'yi seçin ve seçenekler arasından seçim yapın.
  2. Geçerli ayarları varsayılan olarak kaydetmek için Varsayılanı Kaydet'i tıklatın.