Illustrator Sembolizm araçları


Sembolizm araçları, sembol örneği kümeleri oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar. Sembol Spreyi aracını kullanarak sembol kümesi oluşturabilirsiniz. Kümedeki örneklerin sıklığını, rengini, konumunu, boyutunu, dönüşünü, saydamlığını ve stilini, diğer sembolizm araçlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Sembol Spreyi aracı (Shift+S), resme birden çok sembol örneğini küme halinde yerleştirir. 

Sembol Yer Değiştirme aracı, sembol örneklerini taşır ve yığın sıralamasını değiştirir.

Sembol Ezici aracı, sembol örneklerini birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır. 

Sembol Boyutlandırıcı aracı, sembol örneklerini yeniden boyutlandırır. 

Sembol Çevirici aracı, sembol örneklerini döndürür. 

Sembol Boyayıcı aracı, sembol örneklerini renklendirir. 

Sembol Perdeleyici aracı, sembol örneklerine opaklık uygular.

Sembol Stilcisi aracı, sembol örneklerine seçilen stili uygular.