Renk Bilgisi


Bir Işığın cisimlere çarpıp görme duyumuza yansıyıp, bıraktığı etkiye renk diyoruz. Güneşin olduğu bir günde renklerin olduğundan daha parlak ve canlı olmaları; kapalı bir havaysa  renklerin parlaklığını kaybetmeleri ve olduklarından daha koyu görünmeleri rengin ışığa bağlı olduğunu göstermektedir.  Zaten ışık olmadığı zaman her şey (şekiller ve renkler) kaybolur.
Güneş ışığı, bir prizmadan geçirdiği zaman YEDİ RENK grubu oluşur.
KIRMIZI  //////   TURUNCU  /////  SARI   //////  YEŞİL    //////   MAVİ    //////  LACİVERT   //////   MORİşte güneş ışığında depo olmuş bu renkler bir eşya üzerine geldiğinde, o cisim renklerin bir kısmını yutar, bir kısmını da yansıtır. Bu olayın sonucu olarak da cisimler bize yansıttığı renkte görünürler. Örneğin bir eşyanın kırmızı olarak görünmesinin nedeni, o cismin güneş ışığından sadece kırmızı rengi yansıtması ve diğer renkleri tutmasındandır. Güneş ışığındaki renk grubunun uçları birleştirilirse renk çemberi meydana gelir.
 
ANA VE ARA RENKLER
Renk çemberi dikkatlice incelendiği zaman, üç ana (esas) renk olduğu görülür. Bunlar KIRMIZI, SARI ve MAVi’dir. Bu ana renklerin ikişer ikişer aynı ölçüde karışmasından meydana gelen renklere ara (yardımcı) renk denir.
 
ANA RENKLER
KIRMIZI  //////   SARI  //////   MAVİ
 
ARA RENKLER 
TURUNCU  //////   YEŞİL   //////   MOR
 
ARA RENKLERİN OLUŞUMU
KIRMIZI  +  SARI  >  TURUNCU
SARI    +  MAVİ   > YEŞİL
MAVİ   +  KIRMIZI  > MOR              
 
Mavi ile mor rengin arasındaki yedinci renk lacivert, mavinin bir tonu olduğu için bu sınıflandırmaya konulmamaktadır. Doğada bulunan bütün renkler yukarıda gördüğümüz ana renklerden doğar. Bunların arasında olmayan siyah ve beyaz, şu şekilde meydana gelir: Bir cisim güneş ışığında depo olmuş renkleri yansıtmayıp yutuyorsa siyah, eğer tümünü yansıtıyorsa beyaz olarak görünür. Bir renge siyah ya da beyaz katılırsa o rengin tonları elde edilir. Örneğin maviye biraz siyah katılırsa mavinin koyu tonu, beyaz katılırsa mavinin açık tonu olur. Bu durumda mavi, renk olarak kalmış; fakat tonları değişmiştir. Siyah ya da beyazla tonları değiştirilen renkler kıymetlerinden kaybederler. Derinlik vermek için bu yola başvurarak yapılan resimlerin renklilikleri azalır. Bu nedenle siyah, beyaz ve bunların karışımından meydana gelen griler, renk olarak sayılmazlar.
 
RENK SAYILMAYANLAR
SİYAH + BEYAZ  >  GRİAna renkler dediğimiz kırmızı, sarı, mavi kendi aralarında eşit ölçülerde karıştırıldığında, yardımcı renkler olan turuncu, yeşil, moru meydana getirdiğini gördük. Bu üç ana renk yine kendi aralarında bu kez değişik ölçülerde karıştırılırsa güneş ışığında bulunan altı rengin sayısız dereceleri bulunur.
 
YARDIMCI RENKLER
SARI     + ÇOK MAVİ  > KOYU YEŞİL
SARI    + ÇOK KIRMIZI > KOYU TURUNCU
KIRMIZI + ÇOK SARI  > AÇIK TURUNCU
KIRMIZI   + ÇOK MAVİ > LACİVERT
MAVİ    + ÇOK SARI  > AÇIK YEŞİL
MAVİ     + ÇOK KIRMIZI >  ERGUVAN
SARI     + AZ MAVİ   >  AÇiK YEŞİL
SARI    + AZ KIRMIZI  >  AÇİK TURUNCU