Serv Barış Antlaşması

-OSM dev imzaladığı son ant. dır
-İmzalanmasına rağmen mebusan meclisi tarafından onaylanmadığı için geçersiz sayılmıştır.
-OSM dev. filen bitiren ant.dır
-Kabul edilmesi TBMM nin yararınadır.


Yorumlar