Fotoğraf yarışması


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI


A. YARIŞMANIN KONUSU

Fotoğraf yarışmasının konusu “Kültürlerarası İletişim” dir.

B. YARIŞMANIN AMACI

Yüzyıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşaması ve birbirleri ile iletişimi – etkileşimi, bu toprakların en önemli özelliklerinden birisi olmuştur. Kültürel farklılıklar toplumumuzun renkli mozayiğidir. Son yüzyıllık dönemde hızla gelişen küreselleşme olgusuyla birlikte tek bir hakim kültür yaratma olgusu yoğun biçimde görülmektedir.


“Kültürlerarası İletişim “konulu fotoğraf yarışmasıyla amaçlanan; öğrencilere kültürel çeşitliliğin güzelliklerini kendi objektifleriyle yansıtma şansı vermek ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunup onları sanatsal bakış açısına teşvik etmektir.
C- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
1. Fotoğraf yarışması, Lise ve Üniversite (ön lisans-lisans - lisansüstü) öğrencilerine yönelik olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.
2. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden lise ve üniversite öğrencileri katılabilir.
3. Yarışmacılar en fazla üç fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
4. Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz teknikte olabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir.
5. Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında gönderilecektir.

6. CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine isim soy isim yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurulup imzalanarak, başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine isim soy isim yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.

7. Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar hiçbir yerde yayımlanmamış ve farklı bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Fotoğrafın daha önce farklı bir yerde yayımlandığı ya da yarışmaya katıldığının tespiti halinde, fotoğraf sahibi eğer ödül almışsa, kendisine verilen ödül ve unvan kendisinden geri alınacaktır.
9. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim tekniği, ışık kullanımı gibi hususlar da göz önüne alınacaktır.
10. Ödüle ve sergilemeye değer görülen dijital  fotoğrafların, yüksek çözünürlükte veya
işlenmemiş (raw) halleri yarışma kurulu tarafından katılımcılardan talep edilebilir.

11. Yarışmaya katılım formları, Gelişim Üniversitesi web adresi üzerinden temin edilebilecektir.
12. Yarışmaya son katılım tarihi 29 Mart 2013’tür.  Belirtilen tarihe kadar fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
13. Yarışmaya katılan eserlerin Gelişim Üniversitesi internet sitesi üzerinden yayınlanması; sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı yarışma kitapçığında basım ve yayını konusundaki telif hakları Gelişim Üniversitesi’ne ait olacaktır.
14. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
15. Yarışmaya katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
D. DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA TAKVİMİ
1. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Mart 2013’tür. Kargo ya da postadaki gecikmelerden Gelişim Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

2. Yarışma sonuçları 29 Mart 2013 tarihinde web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

3. Değerlendirme Gelişim Üniversitesi tarafından belirlenen ve aşağıda isimleri belirtilen seçici kurul üyeleri tarafından yapılacaktır.

4. Ödül töreni 5 Nisan 2013 tarihinde yapılacaktır.  Ödül alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan sergi açılışı yine aynı tarihte yapılacaktır. Program başlama saati Gelişim Üniversitesi internet sitesi üzerinden ayrıca belirtilecektir.

E. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Prof. Güler ERTAN   Fotoğraf Sanatçısı   ( Arel Üniv. )

Doç. Dr. Oktay Çolak    Fotoğraf Sanatçısı   ( Marmara Üniv. )

İbrahim Zaman    Fotoğraf Sanatçısı

Nadir Ede    Fotoğraf Sanatçısı

Arş. Gör. Hasan Yaman    Fotoğraf Sanatçısı  ( İstanbul Üniv. )


F. ÖDÜLLER

Fotoğraf yarışması için ödüller aşağıdaki gibidir.

Lise Öğrencileri
Birincilik      :    1 Adet  Dizüstü Bilgisayar
İkincilik        :    1 Adet  Dizüstü Bilgisayar
Üçüncülük    :    I pad Mini