Adobe Flash Bağlam menülerini kullanma


Bağlam menüleri geçerli seçimle ilgili komutlar içerir. Örneğin, Zaman Çizelgesi penceresinde bir kare seçtiğinizde, bağlam menüsü kare ve ana kareleri oluşturmak, silmek ve düzenlemek için komutlar içerir. Sahne Alanı, Zaman Çizelgesi, Kütüphane paneli ve Eylemler paneli dahil birçok konumdaki çoğu öğe ve kontroller için bağlam menüleri bulunur.
 Bir öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).