Adobe Flash Cetvelleri kullanma


Cetveller belgenin üst ve sol kenarlarında görünürler. Cetvellerde kullanılan ölçü birimini varsayılan değer olan piksellerden başka bir birime değiştirebilirsiniz. Cetveller görüntülenirken Sahne Alanı'nda bir öğeyi taşırsanız, öğenin boyutlarını belirten çizgiler cetvellerin üzerinde görünür.

  • Cetvelleri göstermek veya gizlemek için Görünüm > Cetveller'i seçin.
  • Bir belgede cetvellerin ölçü birimini belirtmek için Değiştir > Belge'yi seçin ve Cetvel Birimleri menüsünden bir birim seçin.