Illustrator çizim araçları


Illustrator aşağıdaki çizim araçlarını sunar:

Kalem aracı (P), nesne oluşturmak üzere düz ve eğri çizgiler çizer. Bkz. 

Bağlantı Noktası Ekleme aracı (+), yollara bağlantı noktaları ekler. Bkz

Bağlantı Noktası Silme aracı (-), yollardan bağlantı noktalarını siler. Bkz.

Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı (Shift+C), yumuşak noktaları köşe noktalarına dönüştürür (ve tersi). Bkz. 

Çizgi Parçası aracı (\), ayrı ayrı düz çizgi parçaları çizer. Bkz.Ç

Yay aracı, ayrı ayrı içbükey ve dışbükey eğri parçaları çizer. Bkz. 

Spiral aracı, saat yönünde ve saat yönünün tersine spiraller çizer. Bkz.

Dikdörtgen Izgara aracı, dikdörtgen ızgaralar çizer. Bkz.

Yuvarlak Izgara aracı, dairesel ızgaralar çizer. Bkz.

Dikdörtgen aracı (M), kareler ve dikdörtgenler çizer. Bkz. 

Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı, yuvarlak köşeli kareler ve dikdörtgenler çizer. Bkz. 

Elips aracı (L), daireler ve ovaller çizer. Bkz

Çokgen aracı, eşkenarlı, çok kenarlı şekiller çizer. Bkz..

Yıldız aracı, yıldızlar çizer. Bkz. Y

Mercek Parlaması aracı, mercek parlamasına veya güneş parlamasına benzer efektler oluşturur. Bkz. 

Kurşun Kalem aracı (N), serbest çizgiler çizer ve düzenler. Bkz.

Düzgünleştirme aracı, Bezier yollarını düzgünleştirir. Bkz.

Yol Silme aracı, nesneden yollar ve bağlantı noktaları siler. Bkz. 

Perspektif Izgarası, perspektifte resim oluşturmanıza ve işlemenize olanak sağlar. Bkz. 

Perspektif Seçimi aracı; nesneleri, metni ve sembolleri perspektife getirmenize, nesneleri perspektifte taşımanıza ve nesneleri geçerli yönlerine paralel olarak dikey taşımanıza olanak sağlar. Bkz.