Servet-i Fünun Sanatçıların Ortak Özellikleri

     Batı ve Fransız edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.Batının sanat zevkleriyle yetişmişlerdir.
Servet-i Fünuncular  Tanzimat yazarları ve şairlerini örnek almış fakat onların yaptıkları yenilikleri yeterli görmemişlerdir. Bu eksiklikleri gidermek için eserlerinde sanat zevkini  daha üst seviyeye çekmişlerdir..
 
    Bu dönem sanatçıları baskıcı yönetimin etkisiyle toplumsal konulara yönelmemiş.
Edebiyatı bireysel konular  ve sanatsal zevklere göre inşa etmişlerdir.
Servet-i Fünun sanatçılarının tümü içe kapanık ve hisli insanlardan oluşur.Eserlerinde tabiatı ve aşkı parnasizm ve sembolizm'in etkisiyle kendi bakış açısına göre ele almışlardır.

 *Romantik ve simgeci olma,
*Yoğun bir duygusallık yaşama,
*Kendilerine özgü bir şiir dilli,
*Doğayı bir anlatım aracı olarak görme

   Bu dönemin sanatçılarının ortak özelliklerindendir.

Yorumlar